NA SNAZI JE ODLUKU GRADONAČELNIKA KRAGUJEVCA U TOKOM VANREDNOG STANJA

0

Ko radi i koje je radno vreme? Ko zatvara radnje? Obaveze Skupština stanara .. benzinskih pumpi, prodajnih objekata tokom vanrednog stanja.

Odluka o sprovodjenju mera za zaštitu stanovništva od epidemije Korona virusa, definisana je u dvadeset  tačaka a deo koji je važan za gradjansvo :

-Svim gradjanima, korisnicima javno-komunalnih usluga na teritoriji grada Kragujevca, neće biti zaračunavane kamate na ne plaćene obaveze do 30 dana od dana donošenja odluke o prestanku vanrednog stanja u Republici Srbiji.

– Naređuje se Skupštinama stanara i registrovanim upravnicima zgrada !!! – da sprovedu zaštitne mere neophodne za sprečavanje širenja virusa, sa sledećim preporukama: interfone, rukohvate na ulaznim vratima, tastere u liftovima i prekidače za svetla uhodnicima obložiti najlonom i vršiti njihovu redovnu dezinfekciju, više puta dnevno vršiti dezinfekciju liftova i hodnika, obezbediti ulazna vrata dezinfikacionim sredstvima za obuću, korišćenje liftova svesti na minimum,pružiti potrebnu pomoć stanarima koji nemaju mogućnost redovnog snabdevanja.

Zaposlenima u svim trgovinskim objektima preporučuje se da nose rukavice izaštitne maske, a na ulazu treba da se postave sredstva za dezinfekciju obuće. Ulaz uobjekat ograničiti u skladu sa površinom istog tako da se omogući održavanje odstojanja od najmanje 1,5 do 2 metra, uz preporuku da se kupci spreče da ne dodirujuartikle koje neće da se kupe.

– Nalaže se Crvenom krstu i Centru za socijalni rad „Solidarnost“ Kragujevac da usaradnji sa Gradskom upravom za razvoj-Odeljenjem za vanredne situacije i planiranje odbrane u što kraćem roku organizuju kol centar i sistem dostave lekova i namirnicaosobama koje nisu u mogućnosti da napuštaju svome domove na teritoriji Grada.

– Nalaže se svim sportskim centrima, fitnes klubovima, teretanama, bazenima i spacentrima, školama sporta, školama folklora i dr., da odmah prekinu sa radom. Ukoliko se ovaki sadržaji nalaze u okviru drugih poslovnih objekata, nalaže se stavljanje van funkcije tih delova objekata.

– Zabranjuje se upotreba igračaka, klupa i drugog mobilijara postavljenih na javnimpovršinama (šetališta, javni parkovi, školska igrališta…). Nalaže se fizičko zatvaranje dečijih igrališta, ukoliko je to moguće i vidno obeležavanje trakom.

– Nalaže se taksi prevoznicima sa teritorije grada Kragujevca da u taksi vozilima sprovedu mere koje su neophodne za sprečavanje širenja virusa, sa sledećimpreporukama: vozači moraju biti opremljeni zaštitnom opremom (maskom irukavicama), ukoliko ne postoji fizička barijera između vozača i putnika, prostorvozača zaštititi najlonskom pregradom ili na drugi pogodan način, nakon završenevožnje izvršiti dezinfekciju svih dodirnih površina i provetravanje vozila.

– Radno vreme ugostiteljskih objekata (restorana, kafića, barova, kladionica, barova i restorana u hotelima i sl.) određuje se na period od 08 do 19 časova. U ugostiteljskim objektima tokom radnog vremena u zatvorenim prostorijama dozvoljeno je prisustvo najviše pedeset lica, uz obaveznu udaljenost stolova od 2 metra. U pekarama iobjektima brze hrane obavezno je održavanje odstojanja od najmanje 1,5 metra izmeđukupaca. Zaposlenim licima u ugostiteljskim objektima preporučuje se da nose rukavice i zaštitne maske, uz redovnu dezinfekciju podova i pultova, obezbeditiulazna vrata dezinfikacionim sredstvima za obuću.

– Nalaže se bankama i JP Pošti sa teritorije grada Kragujevca da sprovedu zaštitnemere koje su neophodne za sprečavanje širenja virusa, naročito na bankomatima, na kojima se preporučuje prelepljivanje najlonskom folijom tastera, uz redovnu dezinfekciju, takođe podove i pultove redovno dezifinkovati, obezbediti ulazna vrata dezinfikacionim sredstvima za obuću.

– Nalaže se benzinskim stanicama sa teritorije grada Kragujevca da sprovedu zaštitnemere koje su neophodne za sprečavanje širenja virusa, sa preporukom da se eliminiše kontakt kupaca sa točilicama za gorivo, kao i da trgovci u objektima nose rukavice izaštitne maske.

-Nalaže se verskim zajednicama da obustava obavljanje obreda koji od sveštenih lica zahtevaju posete velikom broju domaćinstava na teritoriji grada Kragujevca.

-Naređuje se Odeljenju za inspekcijske poslove Gradske uprave i Odeljenju komunalne milicije da redovno kontrolišu sprovođenje ove odluke, kao i drugih odluka Vlade Republike Srbije, Ministarstva zdravlja i drugih nadležnih ministastava posebno u delu rada ugostiteljskih objekata i da o tome obaveštavaju Krizni štab, formiran od strane Gradskog veća.

U slučaju da se odlukama i preporukama Vlade Republike Srbije, Ministarstva

zdravlja i drugih nadležnih ministarstava pitanja iz ove odluke urede na drugi

način, prmenjivaće se akti pomenutih organa kao akti više pravne snage.

About Post Author

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *