IZ ODŽAKA ENERGETIKE OVIH DANA JE KULJAO CRNI DIM – GRADJANI ZABRINUTI

Veliki broj gradjana primetio je da iz odžaka Energetike ovog vikenda kuljala neverovatna količina dima iako nismo u jeku grejne sezone. Puno njih je objavilo fotografije i snimke na Facebook-u, a ljudi koji žive u okolini žalili su se da terase i prozore moraju dva puta dnevno da brišu od graeži. Tim povodom redakcija portala kgdanas.com , koja je uvek na strani gradjana, obratila se nadležnima u Energetici i od pomoćnika direktora za proizvodnju i održavanje sistema dipl. ing mašinstva Predraga Zbiljića dobila sledeći odgovor : “Daljinsko grejanje u Gradu Kragujevcu ima veoma dugu tradiciju i jedan je od pionira ovog sistema grejanja u Srbiji. Na žalost, tehnološki proces kojim se ostvaruje proces proizvodnje toplotne energije na lokaciji „Zastava“ je iz tog perioda, i može se reći da je  prevaziđen. Energetika d.o.o. ulaže velike napore i veoma uspešno ovakvu opremu održava u funkcionalnom stanju. U nekoliko proteklih godina uložena su znatna sredstva kako bi se pouzdanost opreme povećala, kako u smislu proizvodnje toplotne energije, tako i u smislu ispunjavanja ekoloških i drugih normi, predviđenih za postrojenja ovog tipa.

U toku rada postrojenja na pomenutoj lokaciji, a sugrađani su svedoci toga, dim iz dimnjaka, koji se mogu videti iz skoro svih delova grada, je svetlo sivo-beličast, gotovo proziran. Analizom produkata sagorevanja u ovakvim dimnim gasovima, možemo odgovorno tvrditi da je njegov kvalitet daleko iznad kvaliteta dima iz bilo kog od individualnih ložišta u stambenim kućama. Kotlovi sagorevaju ugljenu prašinu, pa je razlog za ovakav izgled i sastav dima kvalitetno sagorevanje i dobar rad elektrostatičkih filtera za izdvajanje pepela iz dimnih gasova.

Naravno, komentari i pritužbe sugrađana nisu vezani za ovakav izgled dima, već za gust, tamnosiv dim, koji vizuelno, mora se priznati, izaziva nespokojstvo sugrađana.

Zbog ovakve zabrinutosti sugrađana imam potrebu da pojasnim procese kada do ovakvog izgleda dima dolazi. Naime, kotlovska postrojenja su tako konstruisana da se startovanje kotla (tzv. „potpala kotla“) obavlja sagorevanjem mazuta, da bi se nakon postizanja izvesne temperature u ložištu kotla, počelo sa ubacivanjem ugljene prašine. Tada se ubacivanje mazuta obustavlja i kotao sagoreva samo ugljenu prašinu. Prema uputvstvu proizvođača, a i iz bezbednosnih razloga, elektrofilteri se ne smeju uključivati dok se koristi mazut kao energent. Ovaj proces, od startovanja do ubacivanje ugljene prašine, odnosno do uključivanja elektrofiltera, traje od prilike pola sata. U tom periodu se javlja vizuelno gust svetlo do tamno sivi dim, čija boja je proizvod kvaliteta sagorevanja mazuta.  

Upoređivanjem vremena trajanja startovanja kotla sa dužinom grejnog dana dolazimo do zaključka da vremenski period trajanja objašnjene pojave iznosi svega nešto preko 3% ukupnog vremena rada postrojenja. Ipak, iako vremenski ova pojava kratko traje, ne može se zanemariti njen negativni uticaj. Energetika d.o.o. već godinama ukazuje na ovakve probleme i pokušava da ih prevaziđe.

Jedan od načina da se ovi problemi prevaziđu je prelazak na drugačiju tehnologiju proizvodnje toplotne energije, na čemu rukovodstvo Energetika d.o.o. intenzivno radi. U skladu sa tim je ove godine sklopljen i načelni sporazum da se uz pomoć Grada Kragujevca i vlade Republike Srbije uđe u realizaciju projekta izgradnje vrelovodne gasne kotlarnice na lokaciji „Zastava“. Rok za implementaciju ovog projekta je početak grejne sezone 2021/22.

Leave a Reply

Your email address will not be published.