Dozvola za kretanje tokom policijskog časa za negu bolesnog lica

Građani Kragujevca kojima je potrebna dozvola za kretanje u vremepolicijskog časa, a radi pružanja usluga – nega bolesnog lica( usluge pomoći u kući – usluga socijalne zaštite, ali i direktnougovorena pomoć između dva fizička lica ) i usluga personalneasistenicije, potrebno je da se zahtevom obrate Gradskoj upravi i dostave dokumenta koja potvrđuju razlog za izdavanje ove dozvole.

Lica kojima je potrebna ova vrsta pomoći, zahtev sa odgovarajućom medicinskom dokumentacijom, kao i podatke o osobi koja pruža pomoć podnose na mejl dozvolazakretanje@kg.org.rs .

Jedinica lokalne samouprave je dužna da nakon provere podataka, zahteve dostavi Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje će nakon provere zahteve proslediti Ministarstvu unutrašnjih poslova radi izdavanja dozvole.

Leave a Reply

Your email address will not be published.