Dozvola za kretanje tokom policijskog časa za negu bolesnog lica

U skladu sa Uputstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja  zahteve za dobijanje dozvole za  kretanje u vreme policijskog časa građani mogu podneti lokalnoj samoupravi samo za lica kojima se pruža usluga pomoć u kući, personalna asistencija kao i dr. oblik pomoći SAMO na osnovu akta Centra za socijalni rad.

Mole se građani da zahteve proslede ISKLJUČIVO na e-mail dozvolazakretanje@kg.org.rs kao i da u zahtevu precizno navedu adresu kretanja, vreme odnosno koliko sati je neophodno za pružanje usluge, potrebnu dokumentaciju kojom se može utvrditi identitet lica, kao i akt nadležne ustanove/organizacije socijalne zaštite za pružanje usluge iz sistema socijalne zaštite, kako bi lokalna samouprava mogla u što kraćem roku da odgovori na zahteve građana.

Zahtevi  koje podnesu lica koja imaju navršenih 65 godina života kao i lica kojima je razlog viđanje deteta ( na osnovu sudske presude) NEĆE se razmatrati, kako je propisano navedenim Uputstvom.

Leave a Reply

Your email address will not be published.