Lepota i zdravlje

Holistička medicina sve zastupljenija

Holistički (od grčke reči holos – celovit) pristup čoveku podrazumeva njegovo sagledavanje kao jedinstvene, nedeljive, psiho-fizičko-mentalno-emocionalno-duhovno-celine. Ovakav polaz omogućava sagledavanje čoveka u svoj njegovoj celovitosti. Za holističku medicinu ne postoji bolest u čoveku, već čovek u bolesti, te se i bolestan čovekposmatra u svoj njegovoj celovitosti, ali sada izmenjenoj.